كد موسيقي براي وبلاگ

------ بی خیال باباღ
بی خیال باباღ
شازده کوچولوی ساکت
    اسمم احسان هستش . bikhialbaba_em
    face book :

    https://www.facebook.com/iamEJF?ref=tn_tnmn
0:32جمعه چهاردهم آذر 1393

ذهنم پژمرده ی این لحظه های دلتنگ است هر چقدر می روم تازه خیالم به خشکی بدون تو میرسد هر چقدر تاب رنگین کمان را طی می کنم به قلب سیاهی ها بیشتر می رسم گوی این جا تمنای تمام هستی گمشده ای را یافتن است که خود از خودش بی نام و نشان تر است ما همه در دایره هستی سرگردانیم وگرنه دنیا باید به کام لحظه های ما باشد ما محصول نوعی سرکوبیم سرکوب خیال سرکوب اسم سرکوب احساس سرکوب عش سرکوب زندگی سرکوب خدا و همه ی عالم و ادم اینجا در نگاه مردمکم جمع می شوند باید این همه تماشا سودی داشته باشد برای چه برای که ؟ نه هیچ اشاری روان بر صخره ها نیست هیچ قدمی بر جاده های ما تازه نیست ما همه داریم با خود می گردیم با خود و تنهایی و هر چقد ردر زندگی وارد می شوی بیشتر می فهمی باید با دیگران و دنیاهای دیگر باشی تا خودت را فراموش کنی من خودی در میان گمشدگان نخواهم یافت تو به انسوی قله ها نگاه می کنی شاید سرزمینی باشد که تو درانجایی و به من گمشده ملحق خواه یشد ...


9:3جمعه هفتم آذر 1393
زیر باران زیر چکه های قطره های حسرت دارم راه می رم تو کجایی ؟ میان خیال غم هایم میان ابر های دلتنگی ام میان بغض گرفته ام بر قله ی زندگی رویایی ام ... من میان تو و اسمان در دام باتلاق های ابستن مرگ دارم دست و پا می زنم و شاید تو رهگذری هستی که از کنارم ساده می گذری و در عجب نگاهت به سوی من دیوانه ای را تنها در دام می بنی من گرفتار خودمم و تو گرفتار خوددیگر ... ششاید جایی در میان کویر ها یا بند های زندگی باید نبض زندگی من و تو بتپد شاید باید استین مرگ من را کسی پایین اورد و بجای ان دست نجات بسویم دراز کند و به دنیا بفهماند که قلبها همیشه به نزدیکند ... تو از قلب خودت می نویسی  من بر قلب خودم می تازم و این چنین جنگی اغاز می شود از بودن ها که به نبود دیگری تمام می شود ... ان دیگری همیشه من بودم ... منی که باخته و تاخته و مرده بر ذهن حسرت الود دیگری می نشیند و بعد باید برای جبران مکافاتش طناب دار زمان را بر گردن بیندازد تا شاید امیدی سر برسد حکمی به نام ازادی و گرنه ... وگرنه همه چیز به اسارت در دل سرنوشت  مختوم می شود ... جایی که در ان زمان می میرد


About
Categories
Tags
Archive
Links
Posts
Other
Design