كد موسيقي براي وبلاگ

------ بی خیال باباღ
بی خیال باباღ
شازده کوچولوی ساکت
    اسمم احسان هستش . bikhialbaba_em
    face book :

    https://www.facebook.com/iamEJF?ref=tn_tnmn
11:37جمعه نهم آبان 1393
سر به بیداری گرفته ام از خودم در هق هق روزگارم بی اشک و ستاره سوار بر جاده ی دلتنگی ام از تو بی خبرم ولی نگاهت هنوز به گوشه ی احساسم زخم یادت را می زند گویی در میان توده های اسمان خویش از خویشتن گریخته ام و به تو بساطی اراسسته ام از هیاهوی خیال ... دبتنگ می نوید وقتی که هیچ کس نمی تواند حتی سوار بر جملاتم به دنیای من سوار کند هیچ کس از من گمشده در مان واژه ها و ادم ها خبری دارد و این تنهایی را حق می دانم ... سرد است باید به دستان تو جان سپارم وگرنه از پا در می ایم ... تو هیچ نمیدانی وقتی در این بهبوهه حتی ضبدر قرمزت را روی اسم و یاد من زده ای وقتی حتی خودم تنهایی ام را با خودت قسمت نمی کردم و تنها یک روز ماند و روزگاری که سالها از ان گذشته ولی هنوز اسم تو بر یاد من زنده است ...دلم هوای باران می خواهد چشمانم ترک برداشته اند از غرور ...


22:45پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393
با خودم می خواهم قدم بزنم دور باید برم از چراغها و پیاده رو ها و عابرها باید بگذرم وقتی نمی واهی کسی را دور و بر خود ببینی ادمها نگات م یکنند متوجه م یشوی که برای کسانی جذابی ... اما من می واهم فاز قدم زدن خود را حفظ کنم چون هر زمان این فاز را شکستم دیدم جوابها همچنان نه است پس نباید بدنبال کسی بروم نباید برای کسی باشم باید برای خودم قدم بزنم تا اخر دنیا ... باید با خودم کنار بیایم و تشر بزنم به غریزه ای که گاه بازگشت من از فازم را دارد توجیه می کند او بمن می گوید یک بار دیگر بپا خیزم اما من نه نگاهی را تاب دارم نه صدایی نه عشقی و نه دلی ... بمن پیشنهاد های ازدواج داده اند و در نهایت من را انتی لاو نامیدند ... انها از من هیچ نمی دانند اما می خواهند کل من را بدست اورند ... این ماتم پیاده رو ها را می خواهم از سر باز کنم ... این تماس های قلابی و ادم های کذایی ... این سراب بیش نیست و امروز هر چقدر تنها تر میشوم زندگی ام معنا دار می شود گرچه جای خالی غریزه ای دارد دست تکان می دهد ولی این تنهایی رو دوست دارم دوست دارم 


About
Categories
Tags
Archive
Links
Posts
Other
Design