خوش آمده اید بی خیال باباღ
بی خیال باباღ
شازده کوچولوی اورمیه ای
    اسمم احسان هستش . bikhialbaba_em
    face book :

    https://www.facebook.com/iamEJF?ref=tn_tnmn
0:18پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393
 

گناهم چیست که درگیر خواب توام عاشقم اسیر زنجیر غمم
که اسیر و بی قرارم و بی غرورم  
تو این روزها که درگیرم غروبم باز
ک هر بار
چه دلگیر
که در خواب
چه اسون نیستی
 در فراقت طلوع محبتی نیست
و در دام دنیای دوری و فریادم
و چه بی قرار رسوا
دنبال یک فرا رویا 
و در دلتگی بجستجوی تو می گردم
با بار گناه عاشقی ام
تو بی قرار تو دنیایی فراسو
که رهسپار غبار هیچ جاده ای
بی زخم های غربت
و من  باز نیازم به توست به تو تو دنیایی فراسوی بودن
که رهسپار جاده ای ...
بجز من و اشک هیچ کس
باز رهسپار
از خود گریزم
که عاشق رسوا شد
امروز را باز بیهوده سوزاند

 


13:31جمعه هفدهم مرداد 1393
نازنینم ! رنجش از دیوانگی هایم خطاست
عشق را همواره با دیوانگی پیوندهاست
شاید این ها امتحان ماست با دستور عشق
ورنه هرگز رنجش معشوق را ، عاشق نخواست
ساحل آرام بی محنت نیاید در کنار 
عشق بی تَلواسه و دریای بی توفان کجاست ؟
چند می گویی که از من شکوه ها داری به دل ؟
لب که بگشایم مرا هم با تو چندان ماجراست !
عشق را ای یار ! با معیار بی دردی مسنج
علّت عاشق ، طبیب من ! زعلّت ها جداست
با غبار راه معشوق است رازِ آفتاب
خاک پای دوست در چشمان عاشق توتیاست
جذبه از عشق است و با او برنتابد هیچ کس
هر چه تو آهن دلی او بیش تر آهن رباست
خود در این خانه نمی خواند کسی خطّ خِرد
تا در این شهریم آری شهریاری عشق راست
عشق یعنی زخمه ای از تیشه و سازی ز سنگ
کز طنینش تا همیشه بیستون غرق صداست

حسن منزوی


جدیدترین کد آهنگ سیناکلیک کن

عاشقانه ترين مطالب كليك كن

کد آهنگ

About
Categories
Tags
Archive
Links
Posts
Other
Design