خوش آمده اید بی خیال باباღ
بی خیال باباღ
شازده کوچولوی اورمیه ای
    اسمم احسان هستش . bikhialbaba_em
    face book :

    https://www.facebook.com/iamEJF?ref=tn_tnmn
22:45پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393
با خودم می خواهم قدم بزنم دور باید برم از چراغها و پیاده رو ها و عابرها باید بگذرم وقتی نمی واهی کسی را دور و بر خود ببینی ادمها نگات م یکنند متوجه م یشوی که برای کسانی جذابی ... اما من می واهم فاز قدم زدن خود را حفظ کنم چون هر زمان این فاز را شکستم دیدم جوابها همچنان نه است پس نباید بدنبال کسی بروم نباید برای کسی باشم باید برای خودم قدم بزنم تا اخر دنیا ... باید با خودم کنار بیایم و تشر بزنم به غریزه ای که گاه بازگشت من از فازم را دارد توجیه می کند او بمن می گوید یک بار دیگر بپا خیزم اما من نه نگاهی را تاب دارم نه صدایی نه عشقی و نه دلی ... بمن پیشنهاد های ازدواج داده اند و در نهایت من را انتی لاو نامیدند ... انها از من هیچ نمی دانند اما می خواهند کل من را بدست اورند ... این ماتم پیاده رو ها را می خواهم از سر باز کنم ... این تماس های قلابی و ادم های کذایی ... این سراب بیش نیست و امروز هر چقدر تنها تر میشوم زندگی ام معنا دار می شود گرچه جای خالی غریزه ای دارد دست تکان می دهد ولی این تنهایی رو دوست دارم دوست دارم 


0:18پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393
 

گناهم چیست که درگیر خواب توام عاشقم اسیر زنجیر غمم
که اسیر و بی قرارم و بی غرورم  
تو این روزها که درگیرم غروبم باز
ک هر بار
چه دلگیر
که در خواب
چه اسون نیستی
 در فراقت طلوع محبتی نیست
و در دام دنیای دوری و فریادم
و چه بی قرار رسوا
دنبال یک فرا رویا 
و در دلتگی بجستجوی تو می گردم
با بار گناه عاشقی ام
تو بی قرار تو دنیایی فراسو
که رهسپار غبار هیچ جاده ای
بی زخم های غربت
و من  باز نیازم به توست به تو تو دنیایی فراسوی بودن
که رهسپار جاده ای ...
بجز من و اشک هیچ کس
باز رهسپار
از خود گریزم
که عاشق رسوا شد
امروز را باز بیهوده سوزاند

 


جدیدترین کد آهنگ سیناکلیک کن

عاشقانه ترين مطالب كليك كن

کد آهنگ

About
Categories
Tags
Archive
Links
Posts
Other
Design